ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
.Czynnik wzrostu tkanki łącznej – CTGF (ang. connective tissue growth factor) został odkryty w roku 1991 przez Bradhama w hodowli ludzkich komórek endotelialnych wyprowadzonych z żyły pępowinowej. Białko to zostało wyizolowane i rozpoznane jako silny mitogen, jednak wyniki badań naukowych ostatnich lat wskazują, że CTGF jest nie tylko czynnikiem stymulującym proliferację komórek, ale również białkiem o wybitnych właściwościach profibrotycznych. CTGF pełni rolę mediatora TGF-ß zarówno w prawidłowych, jak i patologicznych procesach przemian w tkance łącznej. Co więcej, najnowsze badania wskazują, że w większości chorób prowadzących do włóknienia tkanek TGF-ß odpowiada raczej za samą indukcję zmian, natomiast za podtrzymanie procesów fibroproliferacyjnych odpowiada CTGF. Znaczącą rolę CTGF w przebiegu schorzeń prowadzących do włóknienia tkanek podkreśla również fakt, iż ekspresja genu tego białka jest nie tylko indukowana przez TGF-ß, ale może być również bezpośrednio stymulowana przez czynniki chorobotwórcze.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki