ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Progesteron jest hormonem niezbędnym w utrzymaniu ciąży u wszystkich gatunków ssaków. W zależności od gatunku, za produkcję tego hormonu odpowiada ciałko żółte ciążowe i/lub łożysko. Progesteron może być metabolizowany do nieaktywnego biologicznie 20α-hydroksyprogesteronu przez dehydrogenazę 20α-hydroksysteroidową (20α-HSD). Enzym ten należy do rodziny aldo-keto reduktaz i katalizuje reakcję redukcji w obecności fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego jako kofaktora. Najnowsze badania z wykorzystaniem myszy z wyłączonym genem dla 20α-HSD pokazały, że brak inaktywacji progesteronu wpływa negatywnie na przeżywalność płodów, utrzymanie ciąży i prawidłowy przebieg porodu. Niniejszy artykuł podsumowuje aktualną wiedzę na temat ekspresji oraz fizjologicznej roli 20α-HSD w tkankach matki oraz płodu podczas ciąży u różnych gatunków ssaków. Ponadto omówiono regulację ekspresji i aktywności tego enzymu przez czynniki hormonalne, z uwzględnieniem możliwej roli występujących w środowisku związków zaburzających działanie endogennych hormonów.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki