ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną o silnym działaniu na układ odpornośœciowy, wpływającą na patogenezę wielu chorób człowieka. W warunkach naturalnych uczestniczy w obronie przeciwwirusowej, w tym w zakażeniu wirusem HIV. IL-15 odgrywa także istotną rolę w wielu procesach autoimmunizacyjnych, zwłaszcza w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Potencjalne strategie terapeutyczne mogą zmierzać w kierunku zahamowania jej funkcji. Podobnie, aktywnoœć IL-15 może wpływać na proces odrzucania przeszczepów narządowych. W przypadku przeszczepiania komórek macierzystych, z jednej strony może odpowiadać za reakcję przeszczep przeciwko gospodarzowi, z drugiej strony jednak może nasilać reakcję przeszczep przeciwko nowotworowi oraz przyspieszać odnowę parametrów układu odpornoœściowego. W reakcjach alergicznych, IL-15 może wprawdzie hamować ostre reakcje, jednak z drugiej strony może nasilać reakcje przewlekłe. W artykule omówiono wyniki dotychczasowych badań nad rolą IL-15 w procesach patologicznych oraz wynikające z nich możliwośœci działania terapeutycznego.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki