ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Zapłodnienie prowadzi do powstania w oocycie myszy oscylacji cytoplazmatycznego stężenia wolnych jonów Ca2+ ([Ca2+]i). Oscylacje te powstają w sposób zależny od 1,4,5-trójfosforanu inozytolu (IP3) produkowanego przez plemnikową izoformę fosfolipazy C, fosfolipazę C zeta (PLC zeta). Trwają przez kilka godzin, aż do momentu utworzenia się przedjądrzy. Zdolność do generowania w odpowiedzi na zapłodnienie długotrwałych oscylacji [Ca2+]i kształtuje się w oocytach myszy w czasie dojrzewania mejotycznego, czyli w okresie od zakończenia profazy pierwszego podziału mejotycznego do stadium metafazy drugiego podziału mejotycznego. Poniższa praca ma na celu omówienie roli, jaką wywołane zapłodnieniem oscylacje [Ca2+]i pełnią w aktywacji rozwoju zarodkowego. Przedstawiony został mechanizm inaktywacji MPF i wznowienia mejozy oraz powstania bloku przeciwko polispermii. Opisano także wpływ oscylacji [Ca2+]i na gospodarkę energetyczną komórki, translację matczynego mRNA i poimplantacyjny rozwój zarodkowy.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki