ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Komórki dendrytyczne (DC) są najważniejszymi komórkami prezentującymi antygen (APC) limfocytom T. Stopień dojrzałości komórki DC ma kluczowe znaczenie dla rodzaju odpowiedzi limfocytów T. Niedojrzała komórka DC indukuje stan tolerancji, podczas gdy dojrzała komórka DC – pełną odpowiedź immunologiczną. Ma to ogromne znaczenie w transplantologii, a zwłaszcza w reakcjach odrzucania przeszczepu po transplantacjach narządu. Komórka DC dawcy prezentuje antygen w sposób bezpośredni, natomiast komórka DC biorcy drogą pośrednią. Komórki DC niedojrzałe lub o właściwościach tolerogennych mogą wydłużyć przeżycie przeszczepu allogenicznego. Takie oddziaływanie na funkcję komórek DC, aby były one niewrażliwe na sygnały dojrzewania in vivo lub aktywowanie komórek DC charakteryzujących się trwałymi właściwościami tolerogennymi może poprawić tolerancję przeszczepu. W tym celu wykorzystuje się hodowle prowadzone w specyficznych warunkach, leczenie farmakologiczne oraz inżynierię genetyczną.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki