ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) postrzegany jest jako nadrzędny układ w organizmie, który pełni kluczową rolę regulacyjną i decyzyjną na poziomie wieloukładowym i behawioralnym. Rozpowszechnienie schorzeń obejmujących OUN, przy jednoczesnym braku skutecznej terapii, rodzi pytania o możliwość zachowania lub odtworzenia funkcji nerwowych siłami organizmu. Obecność heterogennej populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych w różnych obszarach siatkówki oka i mózgu jest dobrze udokumentowana. Potwierdzono także związek mobilizacji KM ze szpiku kostnego do krwi obwodowej z uszkodzeniem struktur nerwowych. Niedawne odkrycia wykazujące obecność w siatkówce oka oraz mobilizowanej krwi obwodowej bardzo małych, podobnych do embrionalnych komórek o cechach pluripotencjalnych wskazują na teoretycznie nieograniczone potencjalne możliwości naprawcze organizmu. Niemniej jednak, mechanizm działania KM w procesie regeneracji uszkodzonej tkanki nerwowej wymaga dalszych badań.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki