ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Organizm roślinny charakteryzuje się szczególną cechą, jaką jest występowanie plazmodesm (PD) między sąsiadującymi ze sobą komórkami. Badania ostatnich lat pokazały, że komunikacja za pośrednictwem plazmodesm lub jej brak odgrywa istotną rolę w regulacji różnicowania komórek roślinnych. Okazało się bowiem, że przez PD przemieszczają się białka oraz RNA (w tym mRNA), a więc cząsteczki mogące wpływać na różnicowanie komórek. W niniejszym artykule opisano wyniki badań nad rolą izolacji symplastowej w procesie różnicowania trichoblastów i atrichoblastów na przykładzie korzeni Arabidopsis thaliana. Przedstawiono wyniki badań nad zmianami komunikacji symplastowej między komórkami woreczka zalążkowego przed i po zapłodnieniu na przykładzie Torenia fournieri. Opisano również wyniki badań, które wykazały związek między wykształcaniem się domen symplastowych a różnicowaniem komórek i tkanek zarodka zygotycznego oraz izolacji symplastowej w nasieniu Arabidopsis thaliana. Informacje te poprzedzono podstawowymi wiadomościami na temat transportu symplastowego. Opisano podstawowe parametry transportu symplastowego zachodzącego w drodze dyfuzji. Przedstawiono wyniki badań, które wykazały przemieszczanie się przez PD białek, takich jak: KNOTTED1, DEFICIENS, CLAVATA3 oraz LEAFY, a także przemieszczanie się cząsteczek RNA wyciszających geny (siRNA i miRNA). W artykule tym przedstawiono również podstawowe informacje na temat dynamiki transportu symplastowego ze szczególnym uwzględnieniem syntezy kalozy.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki