ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Kwaśne glikozydazy (EC 3.2.1.) w jądrze ssaków występują w lizosomach komórek somatycznych i płciowych. W komórkach rozrodczych podczas spermatogenezy pojawiają się ich formy akrosomowe, a lizosomowe zostają odrzucone. Dojrzewanie plemników zachodzi w najądrzu. W procesie tym powierzchniowe glikoproteiny plemnika mogą być eliminowane, maskowane i modyfikowane przez proteinazy, glikozylotrasferazy oraz kwaśne glikozydazy, które są syntetyzowane i wydzielane głównie przez komórki nabłonkowe. Sugeruje się, że kwaśne glikozydazy biorą udział w wiązaniu się plemnika z glikoproteinami powierzchniowymi osłony przejrzystej jaja. W „Roli kwaśnych glikozydaz w procesie zapłodnienia” napotyka się więcej intrygujących zagadek niż wyjaśniających rozstrzygnięć. Ostatnio pojawiły się przekonujące dowody wyjaśniające jedną z nich: dlaczego kwaśne glikozydazy wykazujące optimum aktywności w kwaśnym zakresie pH występują i mogą funkcjonować w neutralnym środowisku dróg rozrodczych. Stwierdzono bowiem, że aktywność kwaśnych glikozydaz w neutralnym środowisku ujawnia się wobec ich specyficznych (naturalnych) substratów, a proces ten może dodatkowo być uwarunkowany stopniem asocjacji/dysocjacji podjednostek enzymatycznych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki