ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Estrogeny odgrywają znaczącą rolę w etiologii ludzkich nowotworów gruczołu piersiowe- go, jajnika oraz endometrium. Aktywacja receptorów estrogenowych przyczynia się do rozwoju i tworzenia się przerzutów tych powszechnie występujących u kobiet nowotworów. Ostatnie doniesienia wskazują, iż melatonina, główny hormon syntetyzowany przez szyszynkę, jest zaangażowana w regulację wzrostu komórek nowotworowych. Onkostatyczne właściwości tej cząsteczki badano w nowo- tworach różnego typu, a zwłaszcza w hormonozależnym raku gruczołu piersiowego. Powszechnie przyjęto, iż melatonina in vivo redukuje częstotliwość występowania oraz aktywność wzrostu guza, a także hamuje proliferację i inwazyjność komórek nowotworowych in vitro. Aktualne strategie terapeutyczne traktują estrogeny jako element docelowy oraz rozważają możliwość wykorzystania melatoniny jako substancji antyestrogenowej. Interakcje tej indolowej pochodnej z drogami sygnalnymi estrogenów można wyjaniść wskazując kilka mechanizmów. Melatonina może działać: a) pośrednio przez negatywną regulację osi podwzórze-przysadka-gonady, prowadząc do obniżenia poziomu krążących estrogenów gonadalnych oraz b) bezpośrednio jako selektywny modulator receptorów estrogenowych SERM (ang. Selective Estrogen Receptor Modulator) lub jako selektywny modulator enzymów metabolizmu estrogenów SEEM (ang. Selective Estrogen Enzyme Modulator). Zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie oddziaływanie melatoniny i estrogenów sugeruje, iż melatonina może być substancją wykorzystywaną w profilaktyce oraz leczeniu nowotworów hormonozależnych.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki