ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Kluczową rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza na infekcję odgrywają neutrofile (ang. Polymorphonuclear Cells, PMN) rekrutowane w miejsce zakażenia, gdzie stanowią pierwszą linię obrony. Komórki te stosują trzy strategie eliminacji patogenów: fagocytozę, degranulację antybakteryjnych peptydów i generację reaktywnych form tlenu o antypatogennych właściwościach oraz ostatnio opisane formowanie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (ang. Neutrophil Extracellular Traps, NETs). Neutrofile pełnią także ważną rolę w procesach naprawy tkanek oraz integracji nieswoistej i swoistej odpowiedzi immunologicznej. Dysregulacja tych wyspecjalizowanych defensywnych mechanizmów może paradoksalnie prowadzić do zapalnego uszkodzenia tkanek. Wiele aspektów nadak
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki