ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
W artykule przedstawiono wyniki własnych badań dotyczące sekrecji immunoreaktywnej b-endorfiny in vitro przez komórki przedniej części przysadki oraz różne typy komórek jajnika świni: lutealne; ziarniste i osłonki wewnętrznej). Opisano także rolę opioidów w lokalnej regulacji wydzielania LH przez przysadkę oraz hormonów steroidowych przez jajnik u świń.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki