ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Starzenie się to postępujący w czasie proces fizjologiczny towarzyszący procesom życiowym. Ze względu na ciągły rozwój medycyny, cywilizacji, bogacenie się społeczeństw oraz ułatwienia techniczne, problem wydłużania życia staje się bardzo istotny. Dotychczasowe badania wykazały, że oś hormon wzrostu –insulino podobny czynnik wzrostowy typu-I (ang. Growth Hormon-Insuline like Growth Factor-1 axis, GH/IGF-1 axis) ma istotny wpływ na proces starzenia się, a niski poziom insuliny i duża wrażliwość tkanek na ten hormon oraz niski poziom krążącego we krwi insulinopodobnego czynnika wzrostowego-1 jest cechą długowiecznych zwierząt doświadczalnych. Obecna praca opisuje kilka teorii dotyczących starzenia się organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli osi GH/IGF-1 oraz insuliny, a także wpływu tych czynników na pulę najwcześniejszych rozwojowo komórek macierzystych i ich potencjał regeneracyjny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki