ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Oś ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) wzbudza zainteresowanie badaczy ze względu na jej działania autokrynne/parakrynne i endokrynne oraz efekt mitogenny i wpływ na regulację proliferacji, różnicowania i apoptozę komórek. Ścieżki sygnalizacyjne wykorzystywane przez system IGF do zróżnicowanego oddziaływania na metabolizm komórkowy są skomplikowane i wiele szczegółów pozostaje w dalszym ciągu niewyjaśnionych. Poznanie molekularnego mechanizmu działania tych cząsteczek oraz zmian ich aktywności może stworzyć podstawy opracowania nowych leków przeciwnowotworowych Praca skupia się na najnowszych badaniach, które poszerzają naszą wiedzę dotyczącą szlaków sygnalizacyjnych systemu IGF.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki