ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
P 1B -ATPazy, należące do rodziny P-ATPaz, transportują metale ciężkie przez błony komórkowe wykorzystując ATP jako Ÿźródło energii. W związku z pełnioną funkcją mają specyficzne motywy strukturalne (motyw Cys-Pro-Cys/His/Ser) lub fragmenty bogate w His, które mogą odpowiadać za przyłączanie i przenoszenie jonu metalowego. Rośœliny, w porównaniu z innymi organizmami, mają więcej P-ATPaz typu P 1B . W związku z tym przypuszcza się, że rośœlinne pompy metalowe wykazują zróżnicowanie zarówno pod względem pełnionych funkcji, jak i rozmieszczenia w komórce. Badania z ostatnich lat potwierdzają te przypuszczenia, wskazując na potencjalną rolę tych białek w dystrybucji metali w obrębie komórek i tkanek oraz w usuwaniu nadmiaru jonów metalowych poza obszar cytoplazmy. Poszczególne białka tej podrodziny wykazują przy tym odmienne powinowactwo do różnych metali. W pracy zebrano dotychczasowe dane dotyczące P 1B -ATPaz, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w utrzymaniu równowagi metali ciężkich w komórce rośœlinnej: udziału w żywieniu mineralnym rośœlin i detoksykacji komórek rośœlinnych w warunkach nadmiaru metali ciężkich w œśrodowisku.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki