ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Receptory Toll-podobne (TLR) odgrywają podstawową rolę w indukcji odpowiedzi immunologicznej. Są one bogato reprezentowane w tych miejscach ustroju, które stanowią potencjalne wrota infekcji. W lokalizacjach tych receptory TLR, obecne głównie na komórkach prezentujących antygen (APC) oraz niektórych komórkach nieimmunologicznych, głównie nabłonkowych, są w stanie rozpoznać wzorce molekularne (PAMP) wnikających patogenów i zainicjować lokalną odpowiedź obronną. TLR stanowią więc ważny składnik odpowiedzi nieswoistej. Gdy odpowiedź wrodzona nie jest wystarczająca do zwalczenia infekcji, TLR pozwalają na sprawne przejście do odpowiedzi swoistej. Oprócz indukowania odpowiedzi immunologicznej, TLR są zaangażowane również w procesy regulacyjne, głównie poprzez wpływ na komórki T regulatorowe oraz wpływ na równowagę Th1/Th2.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki