ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Receptory TRIM (tripartite motif-containing proteins) są białkami, które w ostatnim czasie wzbudzają zainteresowanie, a które są dużą rodziną białek biorących udział w odporności naturalnej organizmu. Są one zaangażowane w wiele procesów biologicznych, a ich uniwersalność warunkowana jest ich różnorodnością, różnicami w ekspresji tkankowej i lokalizacją w komórce. Znaczniki TRIM zostały sklasyfikowane w 9 podstawowych rodzin C-I do C-IX, a w ostatnim czasie opisano dodatkowo dwie nowe rodziny, to jest C-X i C-XI. Liczba receptorów TRIM jest zróżnicowana u różnych gatunków zwierząt, a ich rolę najlepiej opisano w przypadku infekcji retrowirusami, to jest wirusem HIV, MLV i ALV. Wiele receptorów TRIM jest indukowanych przez interferony (IFN), co może być kluczowym procesem dla powstawania odporności na różne patogeny. Ponadto receptory TRIM są zaangażowane w regulowanie ścieżek sygnalnych wzbudzanych przez receptory TLR oraz w przebieg ścieżek sygnalnych wzbudzanych przez receptor RIG-I.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki