ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W relatywnie krótkim okresie zagadnienia dotyczące replikacji chromosomów znalazły się w centrum zainteresowania onkologów. Na końcu każdego chromosomu znajdują się powtarzalne sześcionukleotydowe sekwencje określane jako telomery. W związku z pewnymi ograniczeniami replikacji chromosomów, z każdym podziałem komórki dochodzi do stopniowego skracania się telomerów. Proces ten porównywany bywa do zegara mitotycznego odmierzającego czas życia komórek. Zbyt krótkie telomery są sygnałem informującym o starzeniu się i są rozpoznawane przez wyrafinowane mechanizmy jako moment sygnalizujący konieczność wstrzymania dalszych podziałów. Komórki nowotworowe, które potrafią ominąć ten etap, przekraczają próg nieśmiertelności. W artykule tym opisano mechanizmy odpowiedzialne za replikację telomerów, umożliwiające nieograniczoną proliferację komórek nowotworowych oraz perspektywy diagnostyczne i terapeutyczne z tym związane.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki