ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Najnowsze badania dowodzą, że witamina D3, poza swoją podstawową rolą w utrzymaniu homeostazy wapniowo-fosforanowej, wpływa również na funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. Dotychczas wykazano, że jajnik ludzi i zwierząt jest lokalnym miejscem metabolizmu i działania witaminy D3. Reguluje ona folikulogenezę, steroidogenezę oraz proliferację, a więc procesy fizjologiczne zachodzące w jajniku. Ponadto podkreśla się, że jej niedobór występuje w stanach patologicznych takich jak zespół policystycznych jajników, przedwczesne wygasanie czynności jajników czy nowotwór jajnika. Liczne badania potwierdzają pozytywny wpływ podawania witaminy D3 na funkcje rozrodcze kobiet, chociaż brak jest szczegółowych informacji na temat mechanizmu jej działania w patogenezie chorób jajnika. W niniejszej pracy przedstawiono rolę witaminy D3 w fizjologii i patologii jajnika ze szczególnym uwzględnieniem działania na poziomie komórkowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki