ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u zwierząt doświadczalnych. Materiału tkankowego dla tworzących się naczyń wieńcowych dostarcza przejściowa struktura - narząd przednasierdziowy, który formuje się w postaci skupień komórkowych na powierzchni przegrody poprzecznej (u ssaków) lub zatoki żylnej (u ptaków). Narząd ten jest bezpośrednim prekursorem nasierdzia. Pierwsze zawiązki naczyń w postaci rozproszonych wysp krwiotwórczych, a następnie pączków naczyniowych powstają in situ pod nasierdziem w miejscu zatoki żylnej oraz bruzd: wieńcowej, międzykomorowej i w zagłębieniu utworzonym między formującą się aortą i pniem płucnym pnia tętniczego. Zawiązki te następnie kanalizują, oraz w nieznany sposób zlewają się w ciągły system naczyniowy. Proksymalne odcinki tętnic wieńcowych powstają z zawiązków naczyniowych, zlokalizowanych wokół pnia tętniczego, które dają wypustki do zatok aorty i tworzą połączenie z jej światłem, formując drożny kanał naczyniowy. Jednocześnie dochodzi do utworzenia drożnego połączenia naczyń żylnych z prawym przedsionkiem oraz zatoką wieńcową. Rozpoczęcie przepływu krwi w skanalizowanym systemie wieńcowym jest m.in. sygnałem do rozpoczęcia różnicowania się prekursorów komórek mięśni gładkich błony środkowej naczyń. Różnicowanie to w wyniku nabywania przez te komórki określonych antygenów fenotypu kurczliwego trwa do końca życia płodowego. Czynniki wzrostu biorące udział w angiogenezie naczyń, takie jak VEGF oraz angiopoetyny (-1 i -2) wykazują ekspresję w sercu płodowym i kolokalizację z miejscami formujących się naczyń wieńcowych. Komórki śródbłonka naczyń wieńcowych pochodzą z rejonu wątroby płodowej, przylegającej do formującego się narządu przednasierdziowego, skąd docierają poprzez krezkę serca jako angioblasty (lub ich prekursorzy). Komórki mięśni gładkich błony środkowej naczyń oraz fibroblasty przydanki powstają z komórek mesothelium nasierdzia, które w wyniku transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej podejmują migrację do odpowiednich miejsc miokardium i dają początek odpowiednim liniom komórkowym (miocytom gładkim oraz fibroblastom).
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki