ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 

W rozwoju embrionalnym ssaków rozwój jąder i jajników z niezróżnicowanej gonady jest determinowany przez informację genetyczną. Jednak podstawową rolę w kształtowaniu męskiego lub żeńskiego fenotypu podczas rozwoju płodowego pełnią hormony steroidowe. Zarówno androgeny, jak i estrogeny zaangażowane są w różnicowanie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. Androgeny, chociaż nazywane „hormonami męskimi”, odgrywają również istotną rolę w rozwoju oraz utrzymaniu prawidłowych funkcji żeńskiego układu rozrodczego. Hormony te uważane są za nowy czynnik regulujący wczesne etapy folikulogenezy. Z kolei estrogeny, zwane dawniej „hormonami żeńskimi”, mają znaczenie również w rozwoju i funkcjonowaniu płodowego jądra. Kontrola i regulacja hormonalna może być zakłócona przez występujące w środowisku związki zaburzające procesy endokrynne (tzw. endocrine disruptors), co może negatywnie wpływać na wiele procesów życiowych, w tym tych, związanych z rozrodem. W świetle doniesień o wzrastającej ekspozycji na substancje o działaniu hormonalnym, które mogą naśladować, antagonizować czy maskować działanie hormonów steroidowych, takie zachwianie równowagi hormonalnej w rozwijających się gonadach może skutkować zaburzeniami płodności u dorosłych samców i samic. Niniejszy artykuł podsumowuje aktualną wiedzę na temat wpływu androgenów i estrogenów na rozwój płodowych gonad świni, z uwzględnieniem możliwej roli występujących w środowisku związków zaburzających działanie endogennych hormonów. Świnia jest obecnie coraz częściej wykorzystywana jako organizm modelowy w badaniach biomedycznych.

Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki