ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
<p>Ruchy chloroplastów stanowią jeden z mechanizmów aklimacji roślin do zmian natężenia światła. Występują one powszechnie w świecie roślin, w obrębie różnych grup taksonomicznych. Pod wpływem słabego światła chloroplasty wykonują reakcję akumulacji, przemieszczając się pod ściany komórki prostopadłe do kierunku padania światła. Służy to optymalizacji fotosyntezy poprzez zwiększenie powierzchni absorpcji światła przez chloroplasty. W silnym świetle chloroplasty ustawiają się wzdłuż ścian komórki równoległych do kierunku padania światła. Jest to reakcja ucieczki, która chroni chloroplasty przed uszkodzeniami spowodowanymi przez silne światło. W nasiennych roślinach lądowych ruchy chloroplastów kontrolowane są przez fotoreceptory światła niebieskiego &ndash; fototropiny. Mechanizm ruchu oparty jest na cytoszkielecie aktynowym. Proces przekazu sygnału od fototropin do układu efektorowego nie jest w pełni poznany. Specyficzne role poszczególnych białek i wtórnych przekaźników sygnału w reakcjach akumulacji i ucieczki wskazują na istnienie odrębnych ścieżek sygnałowych kontrolujących obie odpowiedzi. Do zrozumienia tych procesów przyczyniają się też badania interakcji między ścieżką przekazu sygnału od fototropin a innymi szlakami sygnałowymi. Jest to szczególnie ważne w kontekście fizjologicznej roli ruchów chloroplastów &ndash; jako odpowiedzi na zmienne warunki otoczenia.</p>
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki