ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Światło to jeden z wszechobecnych czynników środowiskowych, który determinuje wzrost i rozwój roślin lądowych. Towarzyszy roślinie w trakcie całego jej cyklu życiowego, łącznie z embriogenezą i kiełkowaniem nasion. Charakter odpowiedzi nasion na bodźce świetlne jest zazwyczaj specyficzny dla danego gatunku. Istnieje jednak prawidłowość: czynnik ten stymuluje kiełkowanie nasion małych, natomiast hamuje bądź nie wywiera wpływu na nasiona większe. Szlak transdukcji sygnału świetlnego oddziałując ze ścieżkami sygnałowymi indukowanymi przez inne czynniki wykazuje bardzo złożony i skomplikowany mechanizm działania. Za percepcję światła u nasion odpowiedzialne są wyspecjalizowane chromoproteiny, wśród których najwięcej wiemy o fitochromach (PHY) i kryptochromach (CRY). Receptory te stanowią pierwsze ogniwo transdukcji sygnału świetlnego, podczas gdy kolejne elementy tej ścieżki sygnałowej tworzą różnego rodzaju białkowe przekaźniki i regulatory. W niniejszej pracy omówiono najnowsze odkrycia dotyczące roli i mechanizmu działania światła w biologii nasion, a w szczególności wiązek o barwie czerwonej i niebieskiej. Scharakteryzowano funkcje różnych, niedawno poznanych elementów regulatorowych biorących udział w transdukcji sygnału świetlnego, takich jak PIF1, COP1, HFR1, SOM, DAG1, ZFP3 i JMJ20/22. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie, jakie w światło-zależnej regulacji procesów zachodzących w nasionach mają takie cząsteczki sygnalne jak reaktywne formy tlenu (nadtlenek wodoru, H2O2), tlenek azotu (NO), hormony oraz inne regulatory wzrostu i rozwoju (strigolaktony i karrikiny).
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki