ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Dotychczasowy postęp cywilizacyjny nie rozwiązał głównej przyczyny różnorodnych chorób zdrowotnych dotykających seniorów, czyli procesu starzenia się. Wśród możliwych przyczyn tego zjawiska wymienia się immunostarzenie (ang. immunosenescence), czyli postępujące gromadzenie się patologii funkcjonowania i narastająca utrata cech typowych dla zdrowego układu odpornościowego. Przegląd ten, daleki od zamiaru wyczerpania tematu, skupia się głównie na opisie starzenia najważniejszych komórek układu odpornościowego (limfocytów T i B), zwracając szczególną uwagę na powiązanie gromadzących się w nich z czasem dysfunkcji na skuteczność szczepień w tej populacji. Autorzy mają nadzieję, że przytoczone badania okażą się pomocne w głębszym zrozumieniu implikacji starzenia się układu immunologicznego dla strategii szczepień.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki