ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
W pracy przedstawiono strukturę, mechanizm działania i rolę biologiczną steroidogennego czynnika-1 (SF-1) ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tego czynnika dla prawidłowego funkcjonowania kory nadnerczy. SF-1 jest czynnikiem transkrypcyjnym zaliczanym do rodziny sierocych receptorów jądrowych, który oddziałuje ze specyficzną sekwencją nukleotydów w promotorach genów docelowych, do których zaliczamy geny kodujące białka uczestniczące w syntezie oraz transporcie hormonów steroidowych i ich prekursorów w komórkach. Omówiono budowę genu SF-1, transkryptu i białka, jak również regulację ekspresji SF-1 i aktywności transkrypcyjnej produktu białkowego genu. Główne geny regulowane przez SF-1 zostały wymienione i ważniejsze z nich scharakteryzowane. Ponadto omówiono rolę SF-1 w powstawaniu nowotworów kory nadnerczy oraz perspektywy zastosowania SF-1 w leczeniu schorzeń nadnerczy.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki