ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów-gamma PPARg jest jednym z najintensywniej badanych receptorów jądrowych ostatniego dwudziestolecia. Tę popularność zawdzięcza plejotropowemu oddziaływaniu na wiele istotnych procesów w fizjologii komórki i organizmu, takich jak homeodynamika energetyczna, kontrola metabolizmu glukozy i tłuszczów, proliferacja, różnicowanie i śmierć komórki, reakcje zapalne, czy angiogeneza. Poza naturalnymi ligandami PPARg znanych jest już wiele sztucznych agonistów, antagonistów i modulatorów receptora, co stwarza możliwości wpływania na regulowane przezeń procesy. Obecnie sztuczne ligandy PPARg, tiazolidinediony (TZD), stosowane są w leczeniu cukrzycy typu 2, ale oczekiwania związane z kontrolą aktywności receptora są dużo większe. W naszej pracy postaramy się przybliżyć budowę, działanie i funkcje receptora PPARg oraz możliwości wykorzystania jego właciwości w medycynie.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki