ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Ghrelina to wielofunkcyjny 28. aminokwasowy peptyd odkryty w 1999 roku jako pierwszy naturalny czynnik stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu W procesie biosyntezy powstaje poprzez proteolityczne wycinanie z 117-aminokwasowego białka prekursorowego zwanego preproghreliną, kodowaną na genie GHRL. Sekwencja białkowa zarówno ghreliny jak i jej prekursora cechuje się wysokim stopniem homologii międzygatunkowej. Struktura genu GHRL pierwotnie wydawała się względnie prosta, jednakże dzięki zastosowaniu metody sekwencjonowania RNA wykazano, iż gen GHRL występuję we wielu alternatywnych wariantach transkrypcyjnych. Obecnie w bazie danych EMSEMBL jest zdeponowanych 16 wariantów transkrypcyjnych genu prekursora ghreliny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki