ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 
Mikro RNA, to krótkie (18–24 nt) cząsteczki kwasu rybonukleinowego pełniące funkcje regulatorowe na poziomie potranskrypcyjnym. Mikro RNA są zaangażowane w regulację kluczowych procesów rozwojowych u organizmów eukariotycznych. W proces dojrzewania cząsteczek mikro RNA u roślin zaangażowanych jest kilka białek: DCL1, HYL1, SERRATE, HEN1, DDL, HASTY. Biogeneza cząsteczek mikro RNA u roślin i zwierząt różni się w szczegółach. Bardzo mało wiadomo na temat sekwencji nukleotydowych prekursorów mikro RNA oraz na temat struktury genów kodujących cząsteczki mikro RNA u roślin. Do tej pory scharakteryzowano dokładnie budowę jedynie 31 spośród 190 genów MIR u Arabidopsis thaliana. Geny MIR u roślin stanowią zazwyczaj niezależne jednostki transkrypcyjne, są bardzo długie (nawet 3108 pz) i często zawierają introny. U roślin znane są również policistronowe geny MIR, jak również geny kodujące mikro RNA nakładające się z genami kodującymi białka. Roślinne mikro RNA mogą także występować w intronach genów kodujących białka. Transkrypty genów MIR u A. thaliana wykazują znaczną heterogenność budowy i podlegają skomplikowanym procesom dojrzewania: splicingowi, alternatywnemu splicingowi, stwierdzono obecność alternatywnych miejsc poliadenylacji prekursorów, a dodatkowo transkrypcja tych genów może być inicjowana w więcej niż jednym miejscu. Transkrypcja, jak i potranskrypcyjna obróbka prekursorów mikro RNA stanowią etapy, na których dochodzi do regulacji poziomu dojrzałych cząsteczek mikro RNA.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki