ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Wirusy, w tym pokswirusy, są znane z posiadania mechanizmów umożliwiających im skuteczną ucieczkę przed układem odpornościowym zakażonego gospodarza. Jednym z takich mechanizmów jest możliwość supresyjnego lub indukującego oddziaływania wirusów na programowaną śmierć komórek (apoptozę). W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę zróżnicowanych sposobów supresji apoptozy przez produkty genów niektórych chordopokswirusów (ortopokswirusów, leporipokswirusów i molluscipokswirusów). Do białek biorących udział w supresji apoptozy przez pokswirusy zaliczamy inhibitory kaspaz – serpiny, rozpuszczalne receptory cytokin: IL-1a i b, IL-18, IFN-b i IFN-g, TNF-a, TNF-b, chemokiny (CC), inhibitory kinazy PKR, v-FLIP oraz białka antyapoptotyczne M11L, MT4 i p28 o zróżnicowanych funkcjach: Dzięki posiadaniu genów, których produkty mogą modyfikować nie tylko przebieg apoptozy, ale i syntezę różnych białek regulatorowych, pokswirusy mogą sprawnie powielać swój genom i adaptować się do zakażonych gospodarzy przez zakłócanie funkcjonowania ich mechanizmów obronnych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki