ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Symplastowy transport białek i RNA jest wciąż dopiero poznawanym mechanizmem przekazywania informacji między komórkami rośœlin. Transport ten może zachodzić w sposób selektywny bądźŸ też nieselektywny, w obrębie sąsiadujących komórek, tkanek lub całej roœśliny. Proces ten regulowany jest podczas życia roœśliny oraz w odpowiedzi na warunki œśrodowiskowe. Wciąż zwiększa się liczba opisywanych białek i cząsteczek RNA transportowanych między komórkami przez plazmodesmy i w obrębie całej rośœliny za pośœrednictwem floemu. Znane są przykłady transportu mRNA genów KN1 czy CmNCAP1. Ostatnio scharakteryzowano szereg małych RNA obecnych we floemie kilku gatunków rośœlin odpowiadających zarówno si-, jak i miRNA. Opisano także 27 kDa białko CmPSRP1 wiążące specyficznie małe, jednoniciowe RNA i umożliwiające ich przenikanie przez plazmodesmy z komórek towarzyszących do komórek sitowych floemu. Coraz więcej wiadomo również o mechanizmie rozprzestrzeniania się sygnału wyciszania w procesie systemowego PTGS (ang. Post Transcriptional Gene Silencing). Sygnał wyciszenia transportowany jest w postaci 21 nt siRNA amplifikowanego co 10–15 komórek i następnie przenoszonego do kolejnych komórek.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki