ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Selektywna eliminacja komórek jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu rozwoju roślin. Odgrywa ona istotną rolę w embriogenezie i homeostazie dojrzałych organów. W pewnych przypadkach degradacja protoplastu umożliwia prawidłowe funkcjonowanie martwych elementów tkanki. Niektóre symptomy apoptozy opisane u zwierząt zaobserwowano także podczas degradacji komórek i tkanek roślinnych. Mimo podobieństw w przebiegu tych procesów postuluje się, że apoptoza nie jest formą śmierci komórek roślinnych, a pojawiające się wówczas zmiany określa się jako apoptosis-like. Procesy autolizy i autofagii, towarzyszące genetycznie zaprogramowanej śmierci, wydają się odgrywać istotne znaczenie w unicestwianiu komórek roślinnych. Niniejsza praca przedstawia i charakteryzuje symptomy towarzyszące eliminacji komórek podczas różnicowania tkanek i rozwoju roślin wyższych. Główny nacisk położono na opis zdarzeń podczas końcowych etapów różnicowania tkanek efemerycznych i na procesy degradacyjne umożliwiające dalsze, prawidłowe funkcjonowanie komórek w organizmie.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki