ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
22
Date of issue: 
U zwierząt liczne pozakomórkowe sygnały specyficznie modyfikują procesy komórkowe poprzez specyficzne receptory, które aktywują różne heterotrimerowe białka G. Aktywowane białka G są zdolne do indukcji wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych głównie poprzez aktywację efektorów katalizujących powstanie wtórnych przekaźników. U roślin zidentyfikowano pojedyncze lub nie więcej niż dwa białka (i kodujące je geny) o właściwościach podjednostek (Ga, Gb i Gg) heterotrimerowych białek G i chociaż nie wykryto ich asocjacji w heterotrimer, można przewidywać, że w transdukcji sygnału mogą uczestniczyć nieliczne rodzaje heterotrimerów białek G. Zidentyfikowano też nieliczne białka, których funkcja receptorowa i efektorowa, a także regulatorowa szlaku białek G wymaga potwierdzenia. Poznanie przebiegu i roli szlaku sygnalizacyjnego białek G u roślin można nadal określić jako fragmentaryczne. Opisanie tego szlaku wymaga więc dalszych intensywnych badań, w czym okolicznością sprzyjającą jest wykazanie, że farmakologiczna modyfikacja aktywności białek G wpływa zarówno na efekty powodowane przez fitohormony (i inne cząsteczki sygnałowe), jak i na liczne procesy fizjologiczne. Zakres podejść badawczych poszerzają też mutanty pozbawione podjednostek Ga i Gb, a także transformanty z nadekspresją tych białek.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki