ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Auksyny, reprezentowane głównie przez kwas indolilo-3-octowy (IAA), są grupą fitohormonów odgrywających kluczową rolę w regulacji licznych procesów wzrostu i rozwoju roślin. Wyniki badań zarówno biochemicznych, jak i genetycznych wskazują, że auksyny mogą powstawać na drodze przemian tryptofanu, bądź niezależnie od tego aminokwasu. U roślin funkcjonują cztery równoległe szlaki biosyntezy IAA zależne od tryptofanu, których nazwy pochodzą od związków pośrednich – indolilo-3-acetaldoksymu, indolilo-3-pirogrononianu, indolilo-3-acetamidu, tryptaminy. Pomimo powszechności występowania auksyn, identyfikacji i charakterystyki wielu genów oraz enzymów zaangażowanych w powstawanie tych fitohormonów, żaden ze szlaków ich biosyntezy, jak dotąd, nie został w pełni poznany. Do niedawna uważano, że geny TAA1/TAR (Tryptophan Aminotransferase of Arabidopsis1/Tryptophan Aminotransferase-Related) i YUCCA są elementami odrębnych szlaków biosyntezy IAA, jednak wyniki ostatnio prowadzonych badań wskazują, że kodowane przez te geny białka funkcjonują w jednym szlaku metabolicznym. W niniejszej pracy podsumowaliśmy najnowsze informacje dotyczące charakterystyki szlaków biosyntezy auksyn zależnych od tryptofanu oraz usystematyzowaliśmy wiedzę na temat przebiegu tego procesu.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki