ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
23
Date of issue: 
Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych jest rutynowo stosowane jako ratująca życie procedura kliniczna w leczeniu rozrostowych chorób hematologicznych i niedoborów wrodzonych. Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) są prototypem komórek macierzystych użytecznych w praktyce klinicznej. W szpiku oprócz HSC znajdują się komórki pochodzenia mezenchymalnego, mogące różnicować się w komórki przypominające fibroblasty. Nasze badania wskazują, że wzbogacenie szpiku w komórki o fenotypie: CD34-CD45-CD73+, CD34-CD45-CD90+, CD34-CD45-CD105+ jest związane z liczbą kolonii CFU-F. Populacja komórek szpiku opracowana w celu oczyszczenia komórek jednojądrowych zawierała komórki spełniające kryteria MSC. Uprzednio wykazano, ze komórki szpiku podane do niedokrwionych kończyn mogą przynieść poprawę krążenia. Nasze doświadczenia oparte na obserwacji 10 leczonych w ten sposób pacjentów potwierdzają w pełni założenie, że populacja komórek szpiku wywiera pozytywny wpływ na angiogenezę w niedokrwiennych kończynach. Pozostaje otwartą kwestią, czy tkankowo specyficzne komórki macierzyste wywodzą się pluripotencjalnych prekursorów, jakimi mogą być komórki MSC czy też rezydują w szpiku.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki