ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Technologia IS (ImageStream) stanowi nowe narzędzie pomiarowe dla wieloparametrowej analizy komórek. System łączy w sobie cechy cytometru przepływowego oraz mikroskopu fluorescencyjnego współpracującego z nowoczesnym systemem analizy obrazu. Podobnie jak cytometr przepływowy, IS umożliwia analizę wielu obiektów komórkowych oferując statystyczną ich analizę pod kątem podstawowych parametrów fluorescencyjnych. Dodatkowo dzięki zapisowi rzeczywistego obrazu komórek umożliwia ich kompleksową ocenę morfometryczną, a następnie jej korelację z cechami fotometrycznymi komórek. Zgodnie z powyższym, ImageStream jest cytometrem przepływowym „fotografującym” analizowane obiekty i umożliwiającym wieloparametrową ocenę zapisanych obrazów. Stwarza on nowe możliwości zastosowania, szczególnie tam, gdzie cytometr przepływowy nie daje pełnej, pożądanej informacji o charakterystyce badanych obiektów. Celem poniższego artykułu jest przybliżenie systemu osobom pracującym z systemami analizy obrazu komórek oraz cytometrią przepływową, przez podanie w skrócie podstawowych informacji o systemie oraz jego możliwych zastosowaniach.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki