ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Tioredoksyna i reduktaza tioredoksyny to białka powszechnie występujące wśród organizmów zarówno jedno- jak i wielokomórkowych. Tworzą układ białek określany, jako układ tioredoksyny, który jest zaangażowany w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym, regulację apoptozy i przeciwdziałanie nowotworzeniu. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu tioredoksyny związane jest z patogenezą określonych chorób człowieka: chorób wirusowych, chorób układu krążenia, chorób związanych z przedwczesnym starzeniem się organizmu oraz chorób nowotworowych. Zarówno obniżona, jak i podwyższona aktywność układu tioredoksyny, może współuczestniczyć w rozwoju określonych stanów chorobowych. Większość chorób, w których rozwój zaangażowany jest układ tioredoksyny, związana jest z niedostatecznie wydajnym usuwaniem reaktywnych form tlenu, co prowadzi do wystąpienia zjawiska stresu oksydacyjnego w komórkach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki