ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

Różnorodność mechanizmów obronnych roślin przeciwko stresom abiotycznym pozwala im na adaptację do niekorzystnych warunków środowiska. Pierwszym etapem adaptacji jest percepcja bodźca a następnie jego przekazanie na szlak transdukcji sygnałów. Rozpoznanie czšsteczek sygnałowych zachodzi dzięki receptorom obecnym w błonie komórkowej. Przyłšczenie liganda do receptora wpływa na jego aktywność enzymatycznš lub na aktywność czšsteczki przenośnikowej. Ostatnie badania wskazujš na uniwersalność mechanizmów transdukcyjnych z udziałem kaskad kinaz MAP łšczšcych różne receptory z różnymi elementami odpowiedzi komórki. Szlaki transdukcyjne stanowiš współzależnš sieć, określanš jako ‘cross – talk’.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki