ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Fizjologiczna rola tyreoliberyny (TRH) polega na utrzymywaniu homeostazy w obrębie czterech systemów: (i) układu neuroendokrynnego podwzgórze-przysadka mózgowa, (ii) szlaku neuronalnego pień mózgu-śródmózgowie-rdzeń kręgowy, (iii) układu limbiczno-korowego i (iv) układu chronobiologicznego. W ten sposób TRH poprzez różne mechanizmy komórkowe reguluje wiele procesów biologicznych (ogólne pobudzenie organizmu, sen, uczenie się, lokomotorykę, nastrój) i może być rozważana do interwencji oraz użycia klinicznego w razie wystąpienia zaburzeń w poszczególnych układach. Ze względu na niekorzystny profil farmakologiczny TRH (niestabilność enzymatyczna, krótki okres działania, efekty niepożądane), stworzono szereg jej syntetycznych analogów do potencjalnego użycia w monoterapii lub leczeniu wspomagającym wiele chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Artykuł ten przedstawia obecny stan wiedzy na temat fizjologicznego działania TRH, jej potencjalnych korzyści w terapii schorzeń OUN z uwzględnieniem badań nad jej analogami.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki