ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Funkcja komórek tucznych w angioneogenezie nie jest dokładnie poznana. Ich rola w procesach stymulacji, hamowania i regulacji angiogenezy wiąże się z wydzielanymi przez mastocyty mediatorami angiogenezy, takimi jak heparyna, histamina, bFGF, VEGF, chymaza, tryptaza i hydrolazy. Oddziaływania enzymatyczne komórek tucznych na macierz międzykomórkową, głównie za pośrednictwem proteaz, powodujące przebudowę jej struktury, ułatwiają tworzenie przestrzennej sieci naczyń. W pracy przedyskutowano dane literaturowe przemawiające za bezpośrednim i pośrednim udziałem mastocytów w procesach neowaskularyzacji w guzie nowotworowym. Omówiono interakcje komórek znajdujących się w podścielisku guza, przede wszystkim śródbłonków, mastocytów i fibroblastów oraz hipotetyczny udział mastocytów w metabolicznej regulacji angioneogenezy. Przedstawiono metodykę badań komórek tucznych i angiogenezy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki