ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
a-Synukleina (ASN) jest białkiem bogato reprezentowanym w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie w części presynaptycznej zakończeń nerwowych. Wśród wielu funkcji przypisuje jej się istotne znaczenie w regulacji funkcji układu dopaminergicznego. W warunkach fizjologicznych ASN, w formie rozpuszczalnej, utrzymuje homeostazę dopaminy (DA) w ośrodkowym układzie nerwowym. ASN reguluje biosyntezę i poziom DA poprzez wpływ na aktywność hydroksylazy tyrozynowej, magazynowanie i uwalnianie DA z pęcherzyków synaptycznych. Ponadto ASN wpływa również na jej wychwyt zwrotny DA za pośrednictwem transportera (DAT). Utrzymanie odpowiedniego stężenia DA w zakończeniach synaptycznych przez wymienione mechanizmy, zabezpiecza przed jej niekontrolowaną przemianą prowadzącą do powstania wolnych rodników. W chorobie Parkinsona obniża się poziom cytozolowej rozpuszczalnej ASN w wyniku jej agregacji i gromadzenia się w postaci ciał Lewy’ego. ASN w formie zagregowanej traci swoje funkcje fizjologiczne i kontrolę nad wewnątrzkomórkowym stężeniem DA. Nadmierne nagromadzenie tego neurotransmitera w cytozolu sprzyja wytwarzaniu wolnych rodników, które uszkadzają białka, lipidy i DNA, co w konsekwencji prowadzi do neurodegeneracji komórek.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki