ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Wiele szlaków biochemicznych, istotnych w takich procesach, jak: ochrona komórki przed stresem oksydacyjnym, proliferacja, czy też metabolizm selenu, przebiega z udziałem układu tioredoksyna - reduktaza tioredoksyny. Układ ten tworzą białka o charakterze enzymatycznym: tioredoksyna oraz reduktaza tioredoksyny, a do jego działania niezbędne są cząsteczki NADPH, pozyskiwane głównie w cyklu pentozofosforanowym. Ze względu na istotne znaczenie kontrolowanych drogą reakcji redoks procesów, białka z rodziny tioredoksyny występują u niemal wszystkich organizmów, a elementy wiążące tioredoksynę kodowane są nawet przez genomy niektórych wirusów. Okazuje się także, że w zależności od stanu utlenienia oraz rodzaju alternatywnego cięcia i składania pierwotnego transkryptu, białka opisywanego układu mogą pełnić różne funkcje poza komórką, np. w regulacji odpowiedzi immunologicznej. Obecnie pojawia się coraz więcej prac potwierdzających nie tylko istotną rolę układu tioredoksyny w kancerogenezie, ale także w powstawaniu oporności komórek nowotworowych na standardowe metody leczenia nowotworów.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki