ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Transkrypty mitochondrialnych genów, zanim w pełni przekształcą się w dojrzały mRNA, podlegają kilku modyfikacjom potranskrypcyjnym, do których należy wycinanie intronów, redagowanie oraz obróbka 3’ i 5’ końca transkryptów. Procesy potranskrypcyjne prowadzące do powstania dojrzałych, funkcjonalnych mRNA są regulowane przez czynniki, które stabilizują bądź degradują te cząsteczki. Poziom stabilnych mitochondrialnych RNA jest związany w pierwszym rzędzie z aktywnością transkrypcyjną genu, na którą wpływa między innymi budowa promotora i liczba kopii genu. Za czynnik stabilizujący mitochondrialne transkrypty przyjmuje się obecność na 3’ końcu RNA sekwencji odwrotnie powtórzonych tworzących struktury pętli. Natomiast czynnikiem degradującym mitochondrialny mRNA roślin jest dołączanie ogonów poliadenylowych do 3’ końca, co zwiększa podatność transkryptu na działanie nukleaz i indukuje degradację cząsteczek RNA. Mitochondrialne RNA nie wykazują obecności specyficznych elementów sekwencji ściśle związanych z poliadenylacją. W pracy omawiany jest wpływ dojrzewania 3’ końca na stabilność i degradację transkryptów mRNA w mitochondriach roślin.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki