ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
Date of issue: 

Zwiększona aktywacja płytek u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, skłania do stosowania leków przeciwpłytkowych o rożnym mechanizmie działania. Obecnie oprócz kwasu acetylosalicylowego stosuje się leki blokujące ADP zależny receptor P2Y12 (najczęściej stosowane: Tikagrelor, Klopidogrel oraz rzadziej Prasugrel). Receptor nukleotydowy P2Y12 zlokalizowano nie tylko na płytkach, ale również w komórkach śródbłonka, które będą również poddane działaniu tej grupy leków.

Cel: Celem naszych badań jest ocena funkcji śródbłonka, ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcji hemostatycznych, w warunkach in vitro
10.00zł

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki