ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Zainteresowanie wpływem narkotyków na działanie układu odpornościowego, ze specjalnym uwzględnieniem opiatów, wynika ze zwiększajšcej się obecnie liczby osób uzależnionych oraz pacjentów stosujšcych morfinę do uśmierzania bólu. Morfina działa rozmaicie na układ odpornościowy, hamujšc lub nasilajšc efektywność odpowiedzi. Opiaty mogš wpływać na układ odpornościowy bšdź pośrednio wišżšc się z klasycznymi receptorami opioidowymi w centralnym systemie nerwowym, co powoduje zwiększone wydzielanie katecholamin i glikokortykosterydów, bšdź mogš wišzać się bezpośrednio ze specyficznym receptorem opioidowym - m3 zlokalizowanym na leukocytach. Badania na uzależnionych od morfiny gryzoniach dowiodły, że w zahamowaniu aktywności cytotoksycznej komórek NK pośredniczš receptory opioidowe zlokalizowane w mózgu. Badania in vitro dotyczšce głównie fagocytów potwierdzajš natomiast teorię o bezpośrednim działaniu opiatów. Stwierdzono m.in., że inkubacja leukocytów z morfinš powoduje zahamowanie ich aktywności migracyjnej poprzez heterologiczne odwrażliwienie receptorów dla chemokin. Morfina obniża również aktywność żernš fagocytów, ale pobudza w nich wybuch tlenowy. Morfina wpływa także odczyn zapalny. Podana wraz ze stymulantem do jamy otrzewnej obniża liczbę leukocytów i poziom czynników chemotaktycznych u myszy i ryb, ale nie u płazów i ptaków. Wykazano, że morfina upośledza także odpowiedź z udziałem limfocytów, gdyż hamuje ich aktywność proliferacyjnš i produkcję przeciwciał.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki