ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie nutrigenomiką, która bada zależności między dietą człowieka, a ekspresją jego genów. W pracy przedstawiono dane dotyczące wpływu wybranych składników diety – resweratrolu, genisteiny i kurkuminy na epigenetyczne mechanizmy kontroli ekspresji genów, takie jak metylacja DNA oraz modyfikacje histonów – metylacja, acetylacja i deacetylacja. Zdolność bioaktywnych składników diety do epigenetycznej modulacji ekspresji genów może być kluczowym elementem wykorzystywanym w profilaktyce i leczeniu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, otyłość, nadciśnienie czy nowotwory.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki