ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
16
Date of issue: 
Reaktywne formy tlenu (RFT) towarzyszą organizmom żywym od ponad 2 mld lat. Ponieważ stanowią one poważne zagrożenie dla wszystkich składników komórki, w toku ewolucji wykształcone zostały systemy obronne służące ich detoksyfikacji. Równocześnie jednak pojawiły się enzymy, których rola polega na celowej produkcji RFT pod wpływem określonych bodźców. Badania ostatnich lat wykazały, że rolą powstałych w ten sposób RFT może być udział w przekazie sygnałów wewnątrz komórki. W poniższej pracy zostanie omówiony udział RFT w szlakach prowadzących do aktywacji czynników transkrypcyjnych i ekspresji genów. Szczególny nacisk położony zostanie na aktywację czynników transkrypcyjnych NF-kB i AP-1, pełniących kluczową rolę w aktywacji szeregu genów biorących udział w procesach zapalnych i odpowiedzi immunologicznej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki