ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Coraz większe znaczenie odgrywają osiągnięcia technologiczne z obszaru telemedycyny, które mogą być wykorzystywane w warunkach nauczania na odległość w procesie kształcenia kompetencji klinicznych kadr medycznych. Różnorodność rozwiązań technologicznych i ich skala adaptacji w budowaniu przekazu cyfrowego ma wpływ na efektywność transferu wiedzy przekładającej się na szkolenie kadr medycznych. Wykorzystanie technologii komunikacyjnych do przekazywania wiedzy, gdy nie ma możliwości fizycznie bezpośredniej obecności nauczyciela i studenta, określane jako teleedukacja jest jednym z rozwiązań telemedycyny zyskujących współcześnie szczególną popularność. Poniżej przedstawiamy próbę podsumowania skuteczności telemedycyny oraz zwróćenia uwagi w jaki sposób można jeszcze uatrakcyjnić tę formę nauczania
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki