ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Zainteresowanie potencjalnš rolš zwišzków wanadu w leczeniu ludzi wynika z interesujšcych i obiecujšcych wyników badań z zastosowaniem tego pierwiastka a dotyczšcych przede wszystkim jego własności insulino-naśladowczych. Spośród własności biologicznych najważniejsza wydaje się być zdolność pochodnych wanadu do normalizacji szeregu parametrów zaburzonych w cukrzycy. Polega ona na minimalizowaniu podstawowych zaburzeń chorobowych takich jak hyperglikemia, hyperlipidmia czy zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę oraz całościowym regulowaniu metabolizmu cukrów i lipidów oraz cofaniu wtórnych objawów choroby. Ponadto, oprócz obserwowanej aktywności insulino-podobnej, zwišzki wanadu badane sš pod względem zastosowania w szerszym aspekcie, gdyż sš efektywne w regulacji rozmaitych procesów komórkowych. Doświadczenia prowadzone z zastosowaniem wanadu wykazały jego udział w regulacji apoptozy, proliferacji i transformacji nowotworowej, kontrolowania stężenia jonów w komórce, aktywacji odpowiedzi immunologicznej. Większość ze znanych efektów działania pochodnych wanadu opiera się na ich zdolności do hamowania fosfataz i stymulowania aktywności kinaz, enzymów kluczowych w utrzymaniu równowagi pomiędzy procesami fosforylacji i defosforylacji w komórce. W zwišzku z tym istnieje możliwość szerokiego stosowania omawianych zwišzków w regulacji znacznej ilości szlaków metabolicznych. Ponadto zwišzki wanadu, ze względu na powszechność stosowania w licznych doświadczeniach, stajš się narzędziem do badań procesów komórkowych, szczególnie tych, w których istotnš rolę odgrywajš kinazy i fosfatazy.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki