ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Choroby autoimmunologiczne to grupa schorzeń, w których dochodzi do uszkodzenia tkanek własnych organizmu przez autoreaktywne komórki lub przeciwciała. Zapadalność na choroby autoimmunologiczne stale rośnie i coraz częściej dotyczą one młodych dorosłych oraz dzieci. Schorzenia autoimmunologiczne mogą być układowe lub ograniczone narządowo, część z nich może powodować objawy skórne. Patogeneza tych chorób nie została w pełni wyjaśniona. Często wśród potencjalnych czynników wywołujących reakcje autoimmunizacji wymienia się infekcje wirusowe. Brak możliwości leczenia przyczynowego, przewlekłość chorób oraz ich negatywny wpływ na jakość życia chorych sprawia, że intensywnie poszukiwane są czynniki patogenetyczne, z nadzieją na usprawnienie terapii lub zapobieganie rozwojowi tych schorzeń. W artykule przeanalizowano piśmiennictwo dotyczące związku zakażeń wirusowych z powstawaniem i przebiegiem wybranych chorób autoimmunologicznych o manifestacji skórnej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki