ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

Starzenie się organizmu to proces nieprzerwany, skomplikowany oraz wielopoziomowy. Istnieje wiele teorii, które w zasadniczy sposób starają się wytłumaczyć biologiczne podłoże starzenia się komórek. Jedną z nich jest teoria wolnorodnikowa. Jednakże każda z przedstawionych w bieżącym opracowaniu teorii, dotyczy w sposób pośredni lub bezpośredni telomerów, czyli końcowych fragmentów chromosomów, których ciągłe skracanie się pod koniec każdego cyklu komórkowego wpływa istotnie na powolne zahamowywanie procesów życiowych i zachwiania homeostazy organizmu. Znalezienie sposobu na kontrolowanie wydłużania ubywających fragmentów telomerów komórek miałoby ogromny wpływ na zwiększenie możliwości podziałowych komórek (zwiększenie liczby podziałów Hayflicka). Dodatkowo zmniejszenie stężeń reaktywnych form tlenowych w komórkach pomogłoby utrzymać biologiczny stan życiowy przy jednoczesnym wydłużeniu życia komórek.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki