ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Jednym z głównych składników mleka kobiecego są kwasy tłuszczowe. Związki te biorą udział w procesach energetycznych zachodzących w komórkach, są zarówno substratami jak i produktami w licznych przemianach metabolicznych oraz stanowią jeden z ważniejszych składników budulcowych układu nerwowego dziecka. W zależności od rodzaju, kwasy tłuszczowe mogą być syntetyzowane w gruczole piersiowym, pozyskiwane z bieżącej diety matki bądź z depozytów tkankowych. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykorzystywane są głównie jako substrat w procesach energetycznych zachodzących w mitochondriach. Kwasy te posiadają także właściwości przeciwbakteryjne dzięki czemu wspomagają niedojrzały jeszcze układ odpornościowy noworodka poprzez inhibicję wzrostu niepożądanych patogenów w układzie pokarmowym dziecka. Kwasy długołańcuchowe, szczególnie ich wielonienasycone formy, wykorzystywane są jako prekursory do biosyntezy prostacyklin, prostaglandyn, tromboksanów i leukotrienów. Pełnią także istotną rolę w procesach rozwojowych mózgu oraz siatkówki. Skład i wzajemne proporcje kwasów tłuszczowych w mleku ulegają zmianom zależnym od diety matki oraz ich endogennej syntezy. Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych mleka pojawiają się także w odpowiedzi na kondycję dziecka związaną z wcześniactwem bądź hypotrofią. Wynikłe z kondycji dziecka zmiany w profilu kwasów tłuszczowych mleka matki prawdopodobnie odzwierciedlają genetyczne przystosowanie organizmu matki do biosyntezy i wydzielania mleka o składzie najbardziej odpowiadającym potrzebom dziecka. W niniejszej pracy przedstawione są zagadnienia z zakresu metabolizmu kwasów tłuszczowych mleka w odniesieniu do matek, które urodziły przed czasem oraz urodziły dzieci z cechami niedożywienia wewnątrzmacicznego.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki